fredag 28 april 2017

Föreläsningskväll


Inspirerande föreläsning av Lisbeth Pipping
I tisdags fick våra familjehem möjligheten att via FoU Södertörn lyssna på en inspirerande föreläsning av Lisbeth Pipping. Lisbeth är författare, föreläsare, forskare och dotter till en mamma med psykiskt funktionshinder och en alkoholiserad pappa. Hon har under åren träffat många familjehemsplacerade barn och lyfte fram hur viktiga familjehemmen är för dessa barn och att familjehemmen gör stor skillnad i barnens liv. Tack alla ni som är familjehem för Haninge kommun och som ger barnen trygghet och omsorg. 

Vill du också göra skillnad? Kontakta vår familjehemsrekryterare Carina Gustavsson 08-606 72 13 så får du veta mer.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar