torsdag 13 april 2017

Unga vuxna

Barn blir vuxna och målet med vårt arbete är att skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling så barnen ska klara sig på egen hand när de är vuxna. Det är ju inte bara vi på familjehemsenheten som arbetar med ungdomar som är placerade utan det gör även våra kollegor på HVB enheten (HVB står för hem för vård och boende). För att vi ska ha en samsyn när det gäller just vårt arbete med unga vuxna, 18-20 år, så har vi nyligen haft en intensiv förmiddag ihop Vi har diskuterat och reflekterat hur vi på ett så bra sätt som möjligt ska arbeta för att främja ett allt mer självständigt liv.
Det blev några intensiva, värdefulla och roliga timmar då vi började med att diskutera; vad är det vi vill uppnå, vad är våra mål för målgruppen? Självklart handlar det om att skapa förutsättningar att ungdomarna blir självständiga vuxna och att såväl ungdomarna som omgivningen har realistiska förväntningar. För att möjliggöra detta behöver vi identifiera behov i tid och vara tydliga i våra uppdrag till uppdragstagarna.

Vi gick sedan vidare till att få kläm på; hur arbetar vi egentligen målmedvetet med våra placerade ungdomar och hur ser ett målmedvetet uppdrag ut? Vi har dokument som ger en ram för handläggningen och det är viktigt att arbeta aktivt med dem och uppdatera. Det är också oerhört viktigt att inkludera och aktivera nätverket så ungdomarna har ett stöd omkring sig. Diskussionerna var kreativa och vi pratade om allt från att skapa en "inför vuxenlivet checklista" till informationsbroschyr och vad ett uppdrag kan innehålla.

Hur förbereder vi ungdomarna för ett kommande avslut? Vi pratade om vikten av att förbereda ungdomarna i tid och möta dem i eventuella farhågor. Vem ska de vända sig till istället och fråga ungdomarna vad vet du, vad vill du veta, hur söker du information om detta, vet du hur, vill du att jag berättar för dig? Vi tog även upp vikten av att göra någon slags avslutsberättelse med ungdomen och en nätverkskarta, vilka som kommer finnas kvar.


Vi har många trådar att följa upp. Alla fick till sist skriva ner tre ord om vad de tyckte om förmiddagen vilket illustreras här:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar