måndag 8 maj 2017

Vi undrar vad placerade barn tycker om kontakten med soc

Innovationsguiden
Så heter ett projekt som är ett samarbete socialdepartementet och SKL i vilket Haninge är en av 20 kommuner i Sverige som deltar. Vi är tre enheter från avdelningen Barn och Unga som har en gemensam utmaning som vi vill utforska och det är: Att undersöka hur placerade barn och unga upplever kontakten med socialtjänsten för att säkerställa att de har en bra kontakt med oss.


Projektet
Vi kommer att intervjua ett urval barn 10-17 år som är placerade i familjehem, jourhem, stödboende eller HVB (hem för vård och boende). Första ledet som några av er kommer att märka av är att vi skickar ut informationsbrev om projektet till de barn som valts ut, deras vårdnadshavare samt barnens uppdragstagare. Genom att lyssna på barnen kan vi förhoppningsvis utveckla kontakten med de barn som är placerade.


Samtalen
Det är inte barnens socialsekreterare som kommer att samtala med dem utan en kollega på enheten. Ingen förutom den barnen träffar kommer att få veta vad just det barnet har sagt.


Uppstart
Tre socialsekreterare på familjehemsenheten deltar i projektet och har planerat vilka barn de ska träffa. Informationsbrev till barn, vårdnadshavare och familjehem är på väg. Därefter kommer barnens egna socialsekreterare ta kontakt med barnen för att berätta mer och ta reda på om barnen vill delta eller inte. Det är helt frivilligt att delta och när vi har fått samtycke från barnen så kommer tid för samtal att bokas.


Det här är spännande och vi återkommer om projektet längre fram!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar