onsdag 4 maj 2016

Välkommen till vår blogg Familjehem i Haninge!


Jag som sköter bloggen heter Åsa Lundell och är chef för Familjehemsenheten i Haninge. En del av inläggen kommer jag att stå för men framför allt är min förhoppning att andra kommer att bidra med inlägg som ex. enhetens medarbetare, Haninges familjehem, barn och ungdomar som är placerade samt föräldrar. Det blir en möjlighet att ta del av tankar och funderingar via enstaka inlägg men även en möjliget att få följa några personer över tid. Inläggen kommer att gå via mig men det kommer vara tydligt om det är vi på enheten, ett familjehem eller ex. en ungdom som skrivit inläggen.

Varför startar familjehemsenheten i Haninge en blogg?

Som chef behöver jag nå ut om vår verksamhet dels i ett informativt syfte och dels i syfte att rekrytera nya familjehem till de barn och ungdomar i Haninge som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Tanken är att i bloggen via berättelser skildra olika perspektiv inom den verklighet som är familjehemsvården och i det väcka ett intresse. Förhoppningsvis blir även en del frågor besvarade. Du som läser kommer även få en inblick i vad det innebär att ha ett uppdrag som familjehem åt Haninge kommun samt vilka tankar och funderingar som kan finnas genom processen; inför placering och under tiden

Följ oss via Familjehem i Haninge!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar