fredag 25 augusti 2017

Placerade barns skolgång

Sommarlovet är slut och höstterminen startar. Under sommaren tog jag del av ett meddelandeblad från Socialstyrelsen som gör gällande att barn som är placerade sista året i grundskolan klarar gymnasiet betydligt sämre än jämnåriga som inte omhändertagits av socialtjänsten. Färre än fyra av tio lyckas slutföra en treårig gymnasieutbildning. Av de som inte placerats är det dubbelt så många, eller åtta av tio, som klarar gymnasiet. Ingen förbättring ska ha skett under de senaste 20 åren.

Detta fick mig att fundera: Hur ser det ut för de ungdomar som vi har placerade?
Vid genomgång av placerade barn som slutade åk. 9 vt-17 så har de sökt vidare till gymnasiet. Av de ungdomar som avslutats hos oss under sommaren nu då de gått ut gymnasiet så har de tagit studenten och antingen sökt högskola/folkhögskola eller arbetar.

Kanske är det ett resultat av att vi har fokus på barnens skolgång i uppföljningen av deras vård och samarbetar mycket med familjehemmen och skolorna kring detta. Vi har också förtydligat våra förväntningar på familjehemmen när det gäller att uppmuntra till läsning och lärande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar