fredag 19 maj 2017

Hemma – ett sexualupplysningsprojekt för familjehemVill du lära dig att prata om sex och relationer med placerade unga?
Hemma är ett sexualupplysningsprojekt som går ut på att öka placerade ungas sexuella hälsa. Detta ska ske genom att ge er familje- och jourhem kunskap och verktyg att prata med ungdomar om sex och stötta dem i frågor som rör exempelvis rätten till sin egen kropp, ömsesidighet och säkrare sex.


Det kan handla om att vara beredd att svara på frågor som dyker upp eller att själv starta ett samtal om exempelvis gränssättning, normer, kroppsideal, sexualitet och lust. Det kan röra sig om att man som familjehem vill ha svar på och diskutera frågor som: Hur kan vi stötta våra placerade barn om de har frågor om sex och relationer? Vad gör jag för att hjälpa dem att inte hamna i situationer som är jobbiga när det kommer till sex? Hur kan vi prata gränser? Vilka ord är bra att använda när man pratar om sex? Hur pratar jag om porr?

Samarbete FoU och RFSU
Projektet är ett samarbete mellan FoU-Södertörn och RFSU i vilket de kommer att ta fram en utbildning för familjehem, informationsmaterial och en digital plattform. Erbjuda en plattform för familjehem att mötas och utbyta tankar och erfarenheter.

Med en preventiv ingång vill projektet förebygga sexuella övergrepp och kränkningar, oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner hos denna grupp unga som generellt är en utsatt grupp som har en sämre hälsa än sina jämnåriga. Ett lustperspektiv med fokus på hur vi kan uppmuntra ömsesidighet, jämställdhet och att ha det sex man vill på sina egna villkor präglar projektet.


Vi behöver er!
Projektet riktar sig till jour- och familjehem med placerade ungdomar mellan 12 – 20 år i de kommuner som ingår i FoU Södertörn. Det är ett samarbete mellan RFSU Stockholm och FoU Södertörn och finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden.

Deltagare söks nu till en pilotutbildning som kommer äga rum 16 september 2017 kl. 9.30-17 samt den 3 oktober kl. 17-20.


Vill du anmäla dig till utbildningen, veta mer eller har du idéer? Hör av dig till oss!
Christina Sandahl, FoU Södertörn, christina.sandahl@fou-södertörn.se, tele 072-5368090
Ellen Nordlund, RFSU Stockholm, ellen.nordlund@rfsu.se, tele 08-6920709Inga kommentarer:

Skicka en kommentar