fredag 2 september 2016

Rätt barn i rätt familjMatchning
Det är glädjande att vi just nu har kontakt med en del familjer som visat sitt intresse för att göra en insats för barn och unga i Haninge som behöver ett familjehem. Vi har samtidigt barn och unga som väntar på rätt familjehem för just dem. Matchningen, att just det här familjehemmet blir rätt för just det här barnet, är viktig så att barnet får den trygghet och omvårdnad som hen behöver. Situationen i familjehemmet måste bli stabil så att placeringen fungerar för det är ju så olyckligt för ett barn att behöva flytta på nytt.

Hur vet vi att vi matchar rätt?
Det vet vi inte alltid eftersom barnets beteende och personlighet förändras över tid beroende på miljö, ålder, mognad och bemötande. Därför är det viktigt att man som familjehem är flexibel, tålmodig, nyfiken och öppen för förändringar.

Kanske din familj är den rätta!
Kom och hämta mer information i kommunens tält på Haningedagen eller kom på vår infoträff den 19 september. Vill du veta mer läs på vår hemsida familjehem HaningeInga kommentarer:

Skicka en kommentar