fredag 1 juni 2018

Vår nyckel

I veckan blev några av oss från familjehemsenheten tillsammans med representanter från våra utredningsenheter intervjuade av Socialstyrelsen. Bakgrunden till det är ett regeringsuppdrag i vilket Socialstyrelsen har bedömt att en del ska rymma utvecklingsarbete kring nätverksplaceringar. Intervjun ingår i en förstudie för att ta reda på hur nätverkshem används, vilka hinder som finns och vilket behov av stöd kommunerna har i sitt arbete med nätverkshem.


Ni kanske undrar vad vi menar med nätverkshem; familj, släkt, vänner, personer i barnets nätverk som är viktiga för barnen. Av de barn och ungdomar som idag är placerade i familjehem av Haninge så är en fjärdedel av dem placerade i sitt nätverk. Det blev tydligt under intervjun att vår avdelning Barn och Unga har ett självklart nätverkstänk och arbetar metodiskt med att involvera och aktivera barnens nätverk. Kände mig stolt över det arbete vi bedriver och den professionalitet vi har som hjälper oss igenom bedömningar som inte är så lätta och ofta känsloladdade.


Om förstudien resulterar i att Socialstyrelsen tar fram tydligare riktlinjer så är det en stor hjälp i våra bedömningar, för de är komplexa. Vad är då vår nyckel när det gäller nätverksplaceringar? Vi tänker att det är att vi initialt utforskar nätverket och tar med det in i familjehemsrekryteringen och att vi i rekryteringen utmanar och utforskar de svårigheter som vi vet finns och kan uppstå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar