fredag 23 mars 2018

Tid för utveckling. Rum för idéer.

På uppdrag av Socialstyrelsen har FoU Södertörn och Södertörns högskola utvärderat ett bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge med föräldrar, andra anhöriga och närstående.  I onsdags deltog några av oss på en konferens utifrån utvärderingen som har gjorts.

Själva bedömningsstödet har utvecklats av FoU Södertörn i samarbete med barn- och familjehemssekreterare från nio Södertörnskommuner, varav vi är en. Stödet utgår från erfarenhetskunskap hos personal inom familjehemsvården och erfarenheter från placerade barn. Några resultat av rapporten som jag vill lyfta fram är:
  • Tre av fyra socialsekreterare menar att bedömningsstödet underlättar arbetet med att bedöma umgänget i enlighet med barnets bästa.
  • En lika stor andel svarar att bedömningsstödet bidragit till en mer rättssäker handläggning av umgängesfrågan och varit en hjälp för att samla in information på ett systematiskt sätt.
  • En majoritet menar att bedömningsstödet också bidragit till att barnets inställning till umgänge har blivit belyst.
  • Bedömningsstödet har bidragit till att socialsekreterarna har känt sig mer säkra på sin bedömning när de har använt stödet, vilket har bidragit till att de också har kunnat vara tydligare i samtal med barn och föräldrar samt i samband med rättsliga processer.
För mer information se FoU Södertörns rapport Nr. 160.

Att vara med och bidra till verksamhetens utveckling och använda metoder för att säkra kvaliteten i det arbete vi gör är en av flera drivkrafter här hos oss. Vilket gör att jag för min del lätt kan ta till mig Haninge kommuns nya arbetsgivarvarumärke som sammanfattas i följande mening:
Tid för utveckling. Rum för idéer.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar