tisdag 2 januari 2018

Tack för det här året!

Stort Tack för 2017 och med önskan om ett Gott Nytt År 2018! Tänk vad fort tiden går och vad mycket som händer på ett år.


Vad vi gjort under 2017
Det här året har vi på Familjehemsenheten arbetat mycket med att fortsätta utveckla vår verksamhet, något som jag hoppas att ni märker av i er kontakt med oss. Några exempel är:
   Vi har under året deltagit i några nationella projekt. Ett av dem handlar om att öka barns delaktighet och ett annat om att utforma trygga och välgrundade umgängen. Ett projekt som vi precis påbörjat innebär att prova en ny metod i utredningar av familjehem, Familjehemsvinjetter. En viktig metod att utveckla för det gäller att på bästa sätt hitta de rätta familjehemmen som kan ge det extra till ett barn.
    Familjehemssekreterarna har slutfört sin handledarutbildning så att de ska kunna var ett ännu bättre stöd för er familjehem.
   Vi har utformat en introduktionsplan för personer som för första gången får uppdrag som kontaktfamilj eller kontaktperson för att skapa goda förutsättningar för uppdraget.

På gång 2018
Det finns några saker som vi redan nu vet ska ske under det kommande året:
   Vi vet att vi kommer att få några nya medarbetare som vi ser fram emot ska börja hos oss och vi har tillsatt en helt ny tjänst till enheten i form av en placeringssekreterare. Det är en person som ska hjälpa avdelningen Barn och Ungas socialsekreterare med att hitta den rätta matchningen när det gäller placeringar i jourhem och HVB.
   Våra familjehemssekreterare kommer förutom att handleda familjehem även ha grupphandledning för kontaktpersoner.
   En utmaning vi jobbar med är att använda oss mer av den teknik som finns idag och delar av familjehemsvården kommer under året lära sig mer om att föra stödjande, uppföljande, handledande samtal via nätet. Det kommer att ske i form av ett projekt som vi kommer att skriva mer om när det blir dags.
   Att rekrytera nya kontaktfamiljer och familjehem är en pågående utmaning och vi provar ständigt nya rekryteringsvägar. Vet ni någon som kan vara intresserad och lämplig så be dem gärna att kontakta oss. Information och kontaktuppgifter finns på vår hemsida: www.haninge.se/familjehem

Till alla er som har uppdrag som familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson åt Haninge Kommun: Tack! Ni gör verkligen en skillnad för barn och ungdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar