fredag 8 december 2017

Elefanten i rummet


Nu är grundutbildningen för våra nya familjehem avslutad för den här terminen. Ett populärt inslag på utbildningen var Johannas medverkan utifrån sin upplevelse att växa upp som biologiskt barn i ett familjehem. Hennes berättelse blev en påminnelse för flera av familjerna gällande deras egna barn och respons som Johanna fick var:
- En ärlig berättelse, några tyckte det var skönt att jag berättade ärligt och öppet om det som var jobbigt.
- Intressant att lyssna på biologiska barnets perspektiv, då det berörde de flesta familjehemmen.
- Några tog med sig att det är viktigt att "prata om elefanten i rummet".

Johannas fokus var utifrån sig själv och hennes upplevelser av att vara biologiskt barn i ett familjehem. Vilka svårigheter det innebar och hur relationer påverkades på olika sätt. Vad hon idag tänker var viktigt då och vad hon hade behövt mer av men också hur det har präglat henne till att bli den hon är idag.


I sin berättelse tog Johannas upp teman som: Förberedelser inför uppdraget och tankar kring det. Förhållningssätt och vad som blev annorlunda. Syskons olika uppfattning och roller. Syn på umgängen. Vad som var bra och vad hon hade behövt mer av samt hur hon ser på det idag.
Nyfiken på att få veta mer? Nästa vecka kan ni börja följa Johannas resa.


Grundutbildningen genomförs i samarbete med Södertörns kommunerna och FoU Södertörn.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar