tisdag 28 mars 2017

En hemflytt blir möjlig
Ibland händer det som man kanske inte trodde skulle vara möjligt. En förälder har lyckats förändra sin situation och skapat förutsättningar som möjliggör en hemflytt för barnet. En missbrukande förälder kan ha genomgått behandling, vara drogfri, skaffat boende, arbete och visar god föräldraförmåga. När en förälder vill att barnet ska flytta hem igen så ska jag i mitt arbete utreda om en hemflytt är möjlig.

Vid en återflytt är det mycket att tänka på. Många känslor finns hos barnet, familjehem och föräldrar. Det kan behövas hjälp av familjebehandlare att återknyta relationerna igen mellan barnet och de biologiska föräldrarna. Att få bearbeta och prata om sin historia, det som varit och är nu. För en del kan det vara skönt att ha stöd av en behandlare, en vuxen som varken tillhör familjen, släkten eller familjehemmet.

Det är en sak att träffas vid umgängen under ledig tid och någonting annat när vardagen rullar igång. Ofta behöver familjehemmet stötta föräldrar i hur det fungerat med olika rutiner och vad barnen är vana vid. Det är också viktigt att se till att barnets/ungdomens skola har en överlämning till nya skolan. Om barnet har haft kontakt med BUP behövs oftast även en överlämning mellan dåvarande och nya BUP. Att vi vuxna runt barnet kan samarbeta är så viktigt för att det ska bli så bra som möjligt för barnen.

Som barnsekreterare har jag fått följa barn under flera år och sett att föräldrar kan lyckas vända sin situation. Jag har fått följa utvecklingen när föräldrar varit under behandling mot missbruk och psykisk ohälsa och sett hur de gjort allt för att få en ordnad tillvaro. Jag har tagit del av barnens hopp, oro och barnens lycka när det går bra att flytta hem till en förälder. Det är en stor glädje i arbetet att kunna vara med på dessa resor.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar