tisdag 24 januari 2017

Vad tycker våra familjehem?

Vi vill alltid bli bättre
På familjehemsenheten jobbar vi en hel del med förbättringar och att stärka kvaliteten i vårt arbete. I det försöker vi hitta olika sätt för att ta reda på om vi gör det vi säger att vi ska göra, hur vi kan bli bättre och vad de vi arbetar för och med tycker. Ett sätt att ta reda på detta är att vi utformat en enkät som våra familjehem har ombetts att besvara.


Sammanställning av familjehemmens svar
64 % har haft uppdrag som familjehem i fyra år eller mer.

73 % svarar ja på frågan om de tycker att socialtjänsten har förberett dem inför att placeringen påbörjades och resterande 27 % svarade delvis. Av svaren får vi med oss att vi kan bli ännu tydligare i förberedande information om såväl mer praktiska saker som barnens behov och skolsituation.

82 % svarar ja på frågan om deras uppdrag som familjehem är tydligt, resterande 18 % svarar delvis. En viktig synpunkt till oss för att bli bättre i det är att det är viktigt att våra socialsekreterare ger samma information.

På frågan om familjehemmen får kontakt med oss när de behöver är svaren 46 % alltid och 54 % oftast.

På frågan om de får det stöd de behöver för sitt uppdrag som familjehem är svaren 64 % alltid och 36 % oftast.

91 % säger sig alltid vara nöjda med familjehemsenhetens bemötande och 9 % svarar oftast.


Hur använder vi det här?
De svar vi får på våra enkäter tar vi med oss i vårt förbättringsarbete så vi är angelägna om att så många som möjligt besvarar enkäten. Har du inte svarat än så gör gärna det. Till alla er som svarat säger vi TACK!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar