fredag 19 augusti 2016

Vi har fått en fråga gällande vårdnadsöverflyttning

Varför görs en vårdnadsöverflyttning?
Det handlar om att skapa en trygghet för barnet och förhindra att barnet blir uppryckt från den miljö där barnet funnit sig till rätta, känner sig trygg och har en känslomässig förankring.

När görs en vårdnadsöverflyttning?
Enligt 6 kap. 8 § Socialtjänstlagen ska nämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden när ett barn varit placerad i samma familjehem under tre år. Nämnden gör då en bedömning att barnet har sin tillhörighet och trygghet i familjehemmet samt att en återförening med föräldrarna inte är möjlig eller inte är förenat med barnets bästa.

Vad händer med umgänget?
En del föräldrar blir oroliga att det innebär att de inte ska få träffa sitt barn längre men det är inte tanken. Även efter att vårdnaden har flyttats över till familjehemsföräldrarna har barnets föräldrar rätt att träffa barnet. Tillsammans med familjehemsföräldrarna ska de komma överens om hur umgänget med barnet ska ordnas för att det ska vara det bästa för barnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar