fredag 17 november 2017

Grunden för en ny vardag


I helgen som var hade vi första delen av utbildningen för familjehem som nyligen fått ett uppdrag och det var som alltid en väldigt engagerad grupp vi fick möta. Vi hoppas att de fick med sig tankar och idéer hur de ska hantera sin nya vardag. För en ny vardag blir det när man tar emot ett barn. Det är ju inte bara barnet man tar emot utan även barnets föräldrar och oss från socialtjänsten.

Det blev många diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan familjehemmen sinsemellan om lagar, samverkan, anknytning, umgänge, sorg och hälsa. Vi som utbildare får alltid med oss både energi och kloka ord från familjehemmen. Vi hoppas att vi sår ett frö hos familjerna att läsa mer och att de får hjälp att ställa frågor till sina socialsekreterare. Framförallt önskar vi att familjehemmen ser vikten av att de inte är ensamma i uppdraget utan att vi jobbar tillsammans med/för barnet och har olika viktiga roller att fylla i det tredelade föräldraskapet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar