fredag 21 juli 2017

Hur berättar vi för barn att de inte kan bo kvar?Omplacering
Ibland kommer vi fram till bedömningen att ett barn inte kan bo kvar i sitt familjehem. Trots utredningar, matchning, stöd, engagemang och insats av familjen så behöver barnet en annan livssituation för att få rätt stöd i sin utveckling.

När vi kommer till den bedömningen så är det ofta att vi ställer oss frågan; vad utsätter vi de placerade barnen för och hur gör vi det här så bra det går i en sådan här situation? Ett nytt uppbrott innebär stora förändringar och påfrestningar för barn som redan har varit med om just detta tidigare. Samtidigt är det utifrån barnets bästa uppbrott och förändringar måste ske.

Samtal med barnet
Hur berättar vi för ett barn om ett beslut som påverkar deras liv så stort och hur gör vi det begripligt? Ett sätt för oss att dels förbereda oss och dels hjälpa barnet att förstå är att göra en ord och bild berättelse. På så sätt har vi ett material att titta på tillsammans i samtalet och som barnet får med sig som stöd att komma ihåg. Det är även bra att lägga in delar i vilket barnet kan vara delaktigt och bidra.

Ord och bildberättelse
Berättelsen görs alltid utifrån barnet och den aktuella situationen. Vi tycker det är viktigt att inte krångla till det utan använda enkla och korta meningar, klarspråk och tydliga bilder. Det är bra att ha bett det nya familjehemmet att skicka bilder så att barnet får se vilka den nya familjen är. I en berättelse gjorde vi en sida med följande text (i den riktiga finns självklart namnen med) följt av bilder på familjen:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar